Frontální přůřez srdcem, defekt septum interventriculare

Ilustrace frontálního průřezu srdcem s vyznačeným defektrm septa komor.

Název termínu Vrstva
1 M. papillaris anterior Vrstva 1
2 Cuspis anterior Vrstva 1
3 M. papillaris septalis Vrstva 1
4 Valva aortae Vrstva 1
5 Cuspis septalis Vrstva 1
6 Pars membranacea Vrstva 1
7 Pars muscularis Vrstva 1
8 Aorta Vrstva 1
9 Septum interventriculare Vrstva 1
10 Vena cava superior Vrstva 1
11 Mm. pectinati Vrstva 1
12 Auricula dextra Vrstva 1