Cerebellum, histologický preparát, barveno podle Nissla

Název termínu Vrstva
1 Nucleus fastigii; nucleus medialis cerebelli Vrstva 1
2 Nucleus dentatus; nucleus lateralis cerebelli Vrstva 1
3 Vermis cerebelli [I-X] Vrstva 1