Zádové svaly
Nalezeno záznamů:
0
Preparace povrchových krajin zad

Ilustrace preparovaných krajin zad s resekovaným musculus trapezius a musculus latisimus dorsi vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculus quadratus lumborum

Ilustrace šikmého schématického pohledu na musculus quadratus lumborum vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi nuchae profundi

Ilustrace schématu hlubokých zádových svalů krku v tylní krajině.

Ilustrace
Anatomie zad
Preparace musculus trapezius

Ilustrace preparace musculus trapezius, jeho cévního a nervového zásobení vpravo a svalů zad uložených pod ním.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinospinalní systém

Ilustrace hlubokých zádových svalů se zobrazením spinospinálního systému a krátkých svalů zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinotransverzální systém

Ilustrace spinotransverzálního systému hlubokých zádových svalů.

Ilustrace
Anatomie zad
Svaly zadní části trupu, transverzální průřez

Ilustrace výřezu transverzálního průřezu svaly zadní části trupu ve výši bederní páteře.

Ilustrace
Anatomie zad
Zádové svaly, povrchové vrstvy

Ilustrace povrchových svalových vrstev zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, transversospinální systém

Ilustrace transversospinálního systému hlubokých svalů zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinokostální a sakrospinální systémy

Ilustrace hlubokých zádových svalů spinokostálního systému vlevo a sakrospinálního systému vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad