Svaly dolní končetiny
Nalezeno záznamů:
0
Dorsum pedis

Ilustrace preparovaných povrchových vrstev na dorsální straně nohy.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Musculi interossei pedis

Ilustrace musculi interossei pedis pravého přednoží na obrázku vlevo dorsálně a na obrázku vpravo plantárně.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Planta pedis

Ilustrace preparované planty nohy po odtětí m. flexor digitorum brevis.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly stehna, přední skupina

Ilustrace přední skupiny svalů stehna pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Příčná klenba nožní

Schématická ilustrace struktur podílejících se na udržování příčné klenby nožní.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio femoralis anterior a trigonum femorale

Ilustrace preparované dolní končetiny do hloubky regio femoralis anterior a trigonum femorale.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio genus posterior

Ilustrace preparované fossa poplitea pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio glutealis

Ilustrace preparace v regio glutealis pravé strany.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Retinakula extenzorů a fibulárních svalů

Ilustrace peroneálních svalů a fibulárních svalů pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, zadní svalová skupina

Ilustrace povrchové i hluboké vrstvy svalů bérce pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, pohled zpředu

Ilustrace svalů bérce vpravo z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly kyčelní, přední skupina

Ilustrace přední skupiny kyčelních svalů vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly kyčelní, zadní skupina

Ilustrace zadní skupiny kyčelních svalů vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly planty

Ilustrace vrstev plantárních svalů nohy vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Hýžďové svalstvo a svalstvo stehna, pohled zezadu

Ilustrace povrchového hýžďového svalstva a svalů stehna vpravo ze zadního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly stehna, pohled zpředu

Ilustrace svalů stehna vpravo z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, pohled zezadu

Ilustrace svalů bérce vpravo při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny