Vestibulární dráha
Nalezeno záznamů:
0
Schéma vestibulární dráhy

Schéma zapojení neuronů vestibulární dráhy. Vestibulární dráha je tříneuronová aferentní, centripetální dráha mířící do dolní části parietálního laloku. Receptory jsou vláskové buňky blanitého labyrintu – v macula sacculi, macula utriculi a cristae ampulares.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
Crista ampullaris

Receptory úhlového zrychlení - vláskové buňky - tvoří cristae ampulares v rozšířených částech polokruhovitých kanálků.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Maculla utriculi

Nahromadění smyslových buněk ve vestibulu v macula sacculi et utriculi vestibula představují receptory lineárního zrychlení.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Polokruhovité kanálky

Vypreparované polokruhovité kanálky v os temporale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Pohled na dorsální plochu mozkového kmene. Area vestibularis je oblast v laterální části fossa rhomboidea, pod kterou jsou uložena vestibulární jádra (2. N vestibulární dráhy): ncl. vestibularis medialis (Schwalbeho), ncl. vestibularis lateralis (Deitersovo), ncl. vestibularis superior (Bechtěrevovo), et ncl. vestibularis inferior (Rollerovo). Z ncl. lateralis začíná vestibulo-spinální dráha pro aktivaci extensorů, zapojením se podobá mozečkovým jádrům. Ncl. medialis a superior jsou součástí vestibulární dráhy vedoucí do kůry do „horních 3 jader (M, L+S) přichází informace z cristae ampulares a jde přímo k jádrům okohybných nervů (tr. vestibulo-nuclearis) (zkříženě i nezkříženě)do“dolních tří jader (M, L +I) přichází informace z macula scculi + utriculi a jde přes PPRF (tr. vestibulo-reticularis) k jádrům okohybných nervů (jen nezkříženě).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Mozkový kmen s odstupem n. vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis pokračuje z porus acusticus internus do trigonum pontocerebellare, kde vstupuje do mozkového kmene.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Prodloužená mícha

Mikroskopický průřez prodlouženou míchou v oblasti nuclei cochleares. Axony 2.N v ncl. cochlearis dorsalis běží bez přepojení pomocí lemniscus lateralis k druhostrannému colliculus inferior, a to buď dorsálně od corpus restiforme nebo ventrálně po spodinou IV. komory jako striae acusticae internae. Axony 2.N v ncl. cochlearis ventralis běží hlouběji do corpus trapezoideum, většinou se přepojují ve vmezeřených jádrech a nakonec stoupají jako lemniscus lateralis do druhostranného colliculus inferior.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozeček

Pohled na mozeček zpředu. Do vývojově nejstarší části mozečku(nodulus, flocculus a uvula) přicházejí vlákna vestibulárního nervu (tr. vestibulo-cerebellaris directus) a axony ze všech vestibulárních jader (tractus vestibulo-cerebellaris indirectus). Mozeček naopak vysílá spoje přes nucleus fastigii prostřednictvím fasciculus uncinatus do vestibulárních jader. Přímo z nejstarší mozečkové kůry běží do vestibulárních jader tr. flocculo-vestibularis a nodulo-vestibularis.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Thalamus

Mikroskopický řez thalamem, frontální řez, Nisslovo barvení. 3. neuron vestibulární dráhy se nachází ve ventrálních jádrech thalamu.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Vestibulární dráha - 1. neuron

Videodemonstrace

Video
Anatomie hlavy a krku
Vestibulární dráha - celkový přehled

Videodemonstrace vestibulární dráhy - kompletní přehled

Video
Anatomie hlavy a krku