Termíny z anatomické nomenklatury jsou uspořádány systematicky do šestnácti kategorií podle skupin Terminologia anatomica (TA). Odkazy na jednotlivé skupiny termínů naleznete v dolní části stránky anebo v stromovém rozbalovacím menu v levé části obrazovky.

Anatomické termíny jsou v jednotlivých skupinách řazeny podle kódů a formátovány podle významu typem písma, např. CORPUS HUMANUM- PARTES CORPORIS HUMANI- Regiones membri superioris- Regio brachialis- Regio brachii anterior- Sulcus bicipitalis lateralis
V jednoduchých závorkách jsou uvedeny nekonstantní termíny, např. (Mesocolon ascendens)
V dvojitých hranatých závorkách jsou umístěny termíny nevyskytující se v TA a eponymá, např. [[Douglasi]]

I am Commander Shepard and this is my favorite website on the Citadel.