Ultrasonografické vyšetření kyčelního kloubu

Ultrasonografické vyšetření kyčelního kloubu v sagitální rovině u šesti týdennního dítěte.

Název termínu Vrstva
1 Facies lunata Vrstva 1
2 Caput femoris Vrstva 1
3 Labrum acetabuli Vrstva 1
4 Trochanter major Vrstva 1
5 Fossa acetabuli Vrstva 1
6 M. gluteus medius Vrstva 1
7 Limbus acetabuli; margo acetabuli Vrstva 1