Žaludek, otevřena přední stěna

Ilustrace pohledu do vnitra žaludku po odstranění přední stěny.

Název termínu Vrstva
1 Canalis gastricus Vrstva 1
2 Ostium pyloricum Vrstva 1
3 Ora serrata Vrstva 1
4 Ostium cardiacum Vrstva 1
5 Cardia; pars cardiaca Vrstva 1
6 Antrum pyloricum Vrstva 1
7 Canalis pyloricus Vrstva 1
8 Incisura angularis Vrstva 1
9 Oesophagus Vrstva 1
10 Duodenum Vrstva 1
11 Pars descendens Vrstva 1
12 Curvatura major Vrstva 1
13 Curvatura minor Vrstva 1
14 Fundus gastricus Vrstva 1
15 Pars pylorica Vrstva 1
16 Plicae gastricae Vrstva 1
17 Incisura cardialis Vrstva 1
18 Sulcus salivarius Vrstva 1