Žaludek

Ilustrace pohledu na přední stra›nu žaludku.

Název termínu Vrstva
1 Canalis pyloricus Vrstva 1
2 Pars pylorica Vrstva 1
3 Curvatura major Vrstva 1
4 Curvatura minor Vrstva 1
5 Incisura angularis Vrstva 1
6 Duodenum Vrstva 1
7 Pars superior Vrstva 1
8 Antrum pyloricum Vrstva 1
9 Pylorus Vrstva 1
10 Corpus gastricum Vrstva 1
11 Fundus gastricus Vrstva 1
12 Incisura cardialis Vrstva 1
13 Cardia; pars cardiaca Vrstva 1
14 Pars abdominalis Vrstva 1
15 Oesophagus Vrstva 1