Žaludek, průběh svalových pruhů

Ilustrace svalových pruhů ve steně žaludku.

Název termínu Vrstva
1 Curvatura major Vrstva 1
2 Curvatura minor Vrstva 1
3 Stratum longitudinale Vrstva 1
4 Stratum longitudinale Vrstva 1
5 Stratum circulare Vrstva 1
6 Stratum circulare Vrstva 1
7 Fibrae obliguae Vrstva 1
8 Fibrae obliguae Vrstva 1
9 Oesophagus Vrstva 1
10 M. sphincter pyloricus Vrstva 1