Svaly hrtanu

Ilustrace svalů hrtanu na levém obrázku po odstranění části štítné chrupavky a vpravo při pohledu zezadu.

Název termínu Vrstva
1 Lig. thyrohyoideum medianum Vrstva 1
2 Cornu superius Vrstva 1
3 Pars aryepiglottica Vrstva 1
4 M. arytenoideus transversus Vrstva 1
5 M. arytenoideus obliquus Vrstva 1
6 Plica aryepiglottica Vrstva 1
7 Cartilago thyroidea Vrstva 1
8 Cartilago thyroidea Vrstva 1
9 Cartilago cricoidea Vrstva 1
10 Cartilago cricoidea Vrstva 1
11 M. cricoarytenoideus posterior Vrstva 1
12 M. cricoarytenoideus posterior Vrstva 1
13 M. cricoarytenoideus lateralis Vrstva 1
14 Lig. cricothyroideum medianum Vrstva 1
15 M. thyroarytenoideus Vrstva 1
16 Pars thyroepiglottica Vrstva 1
17 Os hyoideum Vrstva 1
18 Epiglottis Vrstva 1
19 Epiglottis Vrstva 1