Lingua, sliznice na dorsální straně

Ilustrace detailu sliznice jazyka a jeho papil na jeho dorsální straně.

Název termínu Vrstva
1 Caliculus gustatorius; gemma gustatoria Vrstva 1
2 Glandulae linguales Vrstva 1
3 Papillae vallatae Vrstva 1
4 Papillae vallatae Vrstva 1
5 Papillae fungiformes Vrstva 1
6 Papillae fungiformes Vrstva 1
7 Papillae filiformes Vrstva 1
8 Tela submucosa Vrstva 1
9 Epithelium mucosae Vrstva 1