Pulvinar thalami

Název termínu Vrstva
1 Pons Vrstva 1
2 Mesencephalon Vrstva 1
3 Substantia grisea centralis Vrstva 1
4 Thalamus Vrstva 1
5 Ventriculus lateralis Vrstva 1
6 Cornu temporale; cornu inferius Vrstva 1
7 Hippocampus Vrstva 1
8 Putamen Vrstva 1
9 Nucleus caudatus Vrstva 1
10 Fornix Vrstva 1
11 Corpus callosum Vrstva 1