Syntopie příušní žlázy

Ilustrace laterálního pohledu na obličej s preparací glandula parotis.

Název termínu Vrstva
1 R. posterior Vrstva 1
2 R. anterior Vrstva 1
3 Vv. temporales superficiales Vrstva 1
4 Nodi preauriculares Vrstva 1
5 R. marginalis mandibularis Vrstva 1
6 Rr. buccales Vrstva 1
7 Rr. zygomatici Vrstva 1
8 Rr. temporales Vrstva 1
9 R. colli; r. cervicalis Vrstva 1
10 N. auricularis magnus Vrstva 1
11 Platysma Vrstva 1
12 M. masseter Vrstva 1
13 Vena facialis Vrstva 1
14 Arteria facialis Vrstva 1
15 N. auriculotemporalis Vrstva 1
16 Arteria temporalis superficialis Vrstva 1
17 Ductus parotideus Vrstva 1
18 Glandula parotidea Vrstva 1
19 A. angularis Vrstva 1
20 Vena retromandibularis Vrstva 1
21 Vena jugularis externa Vrstva 1
22 V. temporalis media Vrstva 1