Pravá plíce, mediální pohled

Ilustrace pravé plíce př™i pohledu z mediální strany.

Název termínu Vrstva
1 Lobus inferior pulmonis dextri Vrstva 1
2 Lobus medius pulmonis dextri Vrstva 1
3 Lobus superior pulmonis dextri Vrstva 1
4 Basis pulmonis Vrstva 1
5 Facies mediastinalis Vrstva 1
6 Facies costalis Vrstva 1
7 Margo anterior Vrstva 1
8 Bronchus principalis dexter Vrstva 1
9 Arteria pulmonalis dextra Vrstva 1
10 Facies diaphragmatica Vrstva 1
11 Lig. pulmonale Vrstva 1
12 Fissura obliqua Vrstva 1
13 Fissura horizontalis pulmonis dextri Vrstva 1
14 Apex pulmonis Vrstva 1
15 Sulcus venae cavae superioris Vrstva 1
16 Sulcus arteriae subclaviae Vrstva 1
17 Sulcus venae azygos Vrstva 1
18 Venae pulmonales dextrae Vrstva 1
19 Venae pulmonales dextrae Vrstva 1
20 Sulcus oesophageus Vrstva 1
21 Impessio costae primae Vrstva 1