Předozadní RTG snímek hlezenního kloubu

Název termínu Vrstva
1 Facies malleolaris medialis Vrstva 1
2 Facies articularis inferior Vrstva 1
3 Facies malleolaris lateralis Vrstva 1
4 Trochlea tali Vrstva 1
5 Incisura fibularis Vrstva 1
6 Facies articularis malleoli lateralis Vrstva 1
7 Facies articularis malleoli medialis Vrstva 1
8 Malleolus lateralis Vrstva 1
9 Malleolus medialis Vrstva 1