Přechod míchy a kmene, nativní preparát

Název termínu Vrstva
1 Nucleus spinalis nervi trigemini Vrstva 1
2 Funiculus anterior Vrstva 1
3 Fissura mediana anterior Vrstva 1
4 Cornu anterius Vrstva 1
5 Fasciculus cuneatus [[Budach]] Vrstva 1
6 Fasciculus gracilis [[Goll]] Vrstva 1
7 Funiculus lateralis Vrstva 1
8 Cornu posterius Vrstva 1