Pars supramesocolica cavitatis peritonealis a její cévy

Ilustrace pohledu do oblasti viscerální plochy jater, žaludku s resekovaným omentum minus a zadní stěnou bursa omentalis.

Název termínu Vrstva
1 Ductus hepaticus sinister Vrstva 1
2 Appendix fibrosa hepatis Vrstva 1
3 Lobus hepatis dexter Vrstva 1
4 Lobus hepatis sinister Vrstva 1
5 Lobus quadratus Vrstva 1
6 Lobus caudatus Vrstva 1
7 Ductus choledochus; ductus biliaris Vrstva 1
8 Ductus cysticus Vrstva 1
9 Ductus hepaticus dexter Vrstva 1
10 Ductus hepaticus communis Vrstva 1
11 A. hepatica propria Vrstva 1
12 A. hepatica communis Vrstva 1
13 A. gastroomentalis sinistra Vrstva 1
14 A. gastroduodenalis Vrstva 1
15 A. gastrica sinistra Vrstva 1
16 A. gastroomentalis dextra Vrstva 1
17 A. gastrica dextra Vrstva 1
18 A. cystica Vrstva 1