Pancreas a duodenum, pohled zepředu

Ilustrace otevřeného duodena s pankreatickými vývody na pohledu zepředu.

Název termínu Vrstva
1 Duodenum Vrstva 1
2 Flexura duodenojejunalis Vrstva 1
3 Jejunum Vrstva 1
4 Pars descendens Vrstva 1
5 Pars ascendens Vrstva 1
6 Pars superior Vrstva 1
7 Pars horizontalis; pars inferior Vrstva 1
8 Pylorus Vrstva 1
9 Caput pancreatis Vrstva 1
10 Ductus choledochus; ductus biliaris Vrstva 1
11 Margo superior Vrstva 1
12 Corpus pancreatis Vrstva 1
13 Incisura pancreatis Vrstva 1
14 Processus uncinatus Vrstva 1
15 Cauda pancreatis Vrstva 1
16 Papilla duodeni minor Vrstva 1
17 Papilla duodeni major Vrstva 1
18 Ductus pancreaticus Vrstva 1
19 Ductus pancreaticus Vrstva 1
20 Ductus pancreaticus accessorius Vrstva 1