Pánev a vazy pánve, ventrální pohled

Ilustrace pohledu na pánev jako celek a vazivová spojení na pánvi z ventrální strany.

Název termínu Vrstva
1 Articulatio coxae; articulatio coxofemoralis Vrstva 1
2 Lig. longitudinale anterius Vrstva 1
3 Symphysis pubica Vrstva 1
4 Articulatio sacroiliaca Vrstva 1
5 Lig. sacroiliacum anterius Vrstva 1
6 Lig. sacrotuberale Vrstva 1
7 Lig. sacrospinale Vrstva 1
8 Lig. sacrococcygeum anterius; lig. sacrococcygeum ventrale Vrstva 1
9 Lig. iliofemorale Vrstva 1
10 Lig. pubofemorale Vrstva 1