Orbita a okohybné svaly, přední pohled

Ilustrace pohledu do orbity zepředu s vyobrazením začátků okohybných svalů a průběhu větví hlavových nervů.

Název termínu Vrstva
1 M. rectus inferior Vrstva 1
2 M. obliquus inferior Vrstva 1
3 M. obliquus superior Vrstva 1
4 M. rectus medialis Vrstva 1
5 M. rectus lateralis Vrstva 1
6 M. rectus superior Vrstva 1
7 Trochlea Vrstva 1
8 N. frontalis Vrstva 1
9 N. supraorbitalis Vrstva 1
10 N. lacrimalis Vrstva 1
11 Fossa sacci lacrimalis Vrstva 1
12 Nervus oculomotorius [iii] Vrstva 1
13 Nervus oculomotorius [iii] Vrstva 1
14 Nervus oculomotorius [iii] Vrstva 1
15 Anulus tendineus communis Vrstva 1
16 Fissura orbitalis superior Vrstva 1
17 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1
18 Nervus abducens [vi] Vrstva 1
19 Nervus trochlearis [iv] Vrstva 1
20 Ganglion ciliare Vrstva 1
21 V. centralis retinae Vrstva 1
22 A. centralis retinae Vrstva 1
23 Nervus opticus Vrstva 1
24 M. levator palpebrae superioris Vrstva 1