Povrchové krajiny krku, laterální část

Ilustrace laterální části krku s průběhem podkožních útvarů.

Název termínu Vrstva
1 Vv. transversae cervicis; vv. transversae colli Vrstva 1
2 Rr. inferiores Vrstva 1
3 Rr. superiores Vrstva 1
4 R. posterior Vrstva 1
5 R. anterior Vrstva 1
6 R. colli; r. cervicalis Vrstva 1
7 Lamina superficialis Vrstva 1
8 Clavicula Vrstva 1
9 M. trapezius Vrstva 1
10 M. sternocleidomastoideus Vrstva 1
11 N. transversus colli; n. transversus cervicalis Vrstva 1
12 N. occipitalis minor Vrstva 1
13 N. auricularis magnus Vrstva 1
14 Nn. supraclaviculares mediales Vrstva 1
15 Nn. supraclaviculares intermedii Vrstva 1
16 Nn. supraclaviculares laterales Vrstva 1
17 Nn. supraclaviculares Vrstva 1
18 Platysma Vrstva 1
19 Glandula submandibularis Vrstva 1
20 Vena jugularis externa Vrstva 1
21 Punctum nervosum Vrstva 1