Krční obratel pohled z laterální strany (C4)

Název termínu Vrstva
1 Incisura vertebralis inferior Vrstva 1
2 Foramen transversarium Vrstva 1
3 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
4 Corpus vertebrae Vrstva 1
5 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
6 Processus transversus Vrstva 1
7 Lamina arcus vertebrae Vrstva 1
8 Processus spinosus Vrstva 1