Krční obratel

Ilustrace krčního obratle. Pohled shora a z laterální strany.

Název termínu Vrstva
1 Tuberculum posterius Vrstva 1
2 Corpus vertebrae Vrstva 1
3 Processus transversus Vrstva 1
4 Processus transversus Vrstva 1
5 Foramen transversarium Vrstva 1
6 Foramen transversarium Vrstva 1
7 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
8 Sulcus nervi spinalis Vrstva 1
9 Processus spinosus Vrstva 1
10 Processus spinosus Vrstva 1
11 Tuberculum anterius Vrstva 1
12 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
13 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
14 Foramen vertebrale Vrstva 1
15 Lamina arcus vertebrae Vrstva 1
16 Uncus corporis; processus uncinatus Vrstva 1
17 Uncus corporis; processus uncinatus Vrstva 1