Hepar, facies visceralis

Ilustrace předního pohledu na játra.

Název termínu Vrstva
1 Ductus choledochus; ductus biliaris Vrstva 1
2 Ductus cysticus Vrstva 1
3 Ductus hepaticus communis Vrstva 1
4 Vena portae hepatis Vrstva 1
5 A. hepatica propria Vrstva 1
6 Impressio suprarenalis Vrstva 1
7 Impressio renalis Vrstva 1
8 Lobus hepatis sinister Vrstva 1
9 Lobus hepatis dexter Vrstva 1
10 Lig. venosum [[Arantii]] Vrstva 1
11 Impressio oesophagealis Vrstva 1
12 Impressio gastrica Vrstva 1
13 Impressio colica Vrstva 1
14 Impressio duodenalis Vrstva 1
15 Processus caudatus Vrstva 1
16 Processus papillaris Vrstva 1
17 Fissura ligamenti teretis Vrstva 1
18 Lig. teres hepatis Vrstva 1
19 Vesica biliaris; vesica fellea Vrstva 1
20 Lobus quadratus Vrstva 1
21 Lobus caudatus Vrstva 1
22 Vena cava inferior Vrstva 1
23 Appendix fibrosa hepatis Vrstva 1
24 Ligamentum venae cavae Vrstva 1