Hepar, přední pohled

Ilustrace předního pohledu na játra.

Název termínu Vrstva
1 Lig. triangulare dextrum Vrstva 1
2 Lig. triangulare sinistrum Vrstva 1
3 Lobus hepatis sinister Vrstva 1
4 Lobus hepatis dexter Vrstva 1
5 Appendix fibrosa hepatis Vrstva 1
6 Lig. teres hepatis Vrstva 1
7 Lig. falciforme Vrstva 1
8 Area nuda Vrstva 1
9 Fundus vesicae biliaris; fundus vesicae felleae Vrstva 1