Hranice plic a pleury, pohled zleva a zprava

Ilustrace hranic plic (nepřerušovaná čára) a pleury (přerušovaná čára) na pohledu zleva a zprava

Název termínu Vrstva
1 Linea axillaris media Vrstva 1
2 Linea axillaris media Vrstva 1
3 Apex pulmonis Vrstva 1
4 Basis pulmonis Vrstva 1
5 Recessus costodiaphragmaticus Vrstva 1
6 Recessus costodiaphragmaticus Vrstva 1
7 Diaphragma Vrstva 1
8 Diaphragma Vrstva 1
9 Fissura obliqua Vrstva 1
10 Fissura obliqua Vrstva 1
11 Fissura horizontalis pulmonis dextri Vrstva 1
12 Cupula pleurae Vrstva 1
13 Cupula pleurae Vrstva 1
14 Pleura parietalis Vrstva 1
15 Pleura parietalis Vrstva 1
16 Pleura visceralis; pleura pulmonalis Vrstva 1
17 Pleura visceralis; pleura pulmonalis Vrstva 1