Hallux valgus

44-letá pacientka s vbočeným palcem obou přednoží na zátěžovém AP snímku přednoží.

Název termínu Vrstva
1 Hallux valgus Vrstva 1
2 Metatarsus Vrstva 1
3 Ossa metatarsi; ossa metatarsalia [i-v] Vrstva 1
4 Ossa sesamoidea Vrstva 1
5 Ossa sesamoidea Vrstva 1
6 Caput ossis metatarsi Vrstva 1
7 Basis ossis metatarsi Vrstva 1
8 Articulationes tarsometatarsales [[Lisfranc]] Vrstva 1
9 Articulationes metatarsophalangeae Vrstva 1