Orbita, frontální průřez

Ilustrace frontálního průřezu pravé očnice s průběhem větví hlavových nervů a okohybných svalů.

Název termínu Vrstva
1 Periorbita Vrstva 1
2 Nervus opticus Vrstva 1
3 Vagina externa Vrstva 1
4 Vagina interna Vrstva 1
5 Spatium intervaginale subarachnoidale; spatium leptomeningeum Vrstva 1
6 Aa. ciliares posteriores breves Vrstva 1
7 A. lacrimalis Vrstva 1
8 N. lacrimalis Vrstva 1
9 V. lacrimalis Vrstva 1
10 A. infraorbitalis Vrstva 1
11 N. infraorbitalis Vrstva 1
12 M. rectus medialis Vrstva 1
13 M. rectus lateralis Vrstva 1
14 M. rectus inferior Vrstva 1
15 M. obliquus superior Vrstva 1
16 N. nasociliaris Vrstva 1
17 M. rectus superior Vrstva 1
18 N. frontalis Vrstva 1
19 M. levator palpebrae superioris Vrstva 1
20 Arteria ophthalmica Vrstva 1
21 Vena ophthalmica superior Vrstva 1