Vazy hlezenního kloubu, frontální průřez

Ilustrace frontálního průřezu hlezenního kloubu.

Název termínu Vrstva
1 Fibula Vrstva 1
2 Malleolus medialis Vrstva 1
3 Malleolus lateralis Vrstva 1
4 Tibia Vrstva 1
5 Facies articularis inferior Vrstva 1
6 Membrana interossea cruris Vrstva 1
7 Facies articularis calcanea media Vrstva 1
8 Facies superior Vrstva 1
9 Facies malleolaris lateralis Vrstva 1
10 Facies malleolaris medialis Vrstva 1
11 Processus lateralis tali Vrstva 1
12 Facies articularis calcanea posterior Vrstva 1
13 Facies articularis malleoli medialis Vrstva 1
14 Facies articularis malleoli lateralis Vrstva 1
15 Pars tibiotalaris posterior Vrstva 1
16 Pars tibiocalcanea Vrstva 1
17 Lig. calcaneofibulare Vrstva 1
18 Lig. talocalcaneum interosseum Vrstva 1
19 Sustentaculum tali Vrstva 1
20 Facies articularis talaris media Vrstva 1
21 Facies articularis talaris posterior Vrstva 1
22 Articulatio talocruralis Vrstva 1
23 Articulatio subtalaris; articulatio talocalcanea Vrstva 1