Frontální průřez pánví, rectum

Ilustrace frontálního průřezu pánví v úrovni konečníku.

Název termínu Vrstva
1 Fossa ischioanalis Vrstva 1
2 Diaphragma pelvis Vrstva 1
3 M. pubococcygeus Vrstva 1
4 M. iliococcygeus Vrstva 1
5 Peritoneum Vrstva 1
6 M. levator ani Vrstva 1
7 M. obturatorius internus Vrstva 1
8 Fascia inferior diaphragmatis pelvis Vrstva 1
9 Fascia superior diaphragmatis pelvis Vrstva 1
10 Arcus tendineus fasciae pelvis Vrstva 1
11 Arcus tendineus fasciae pelvis Vrstva 1
12 N. pudendus Vrstva 1
13 V. pudenda interna Vrstva 1
14 A. pudenda interna Vrstva 1
15 Colon sigmoideum Vrstva 1
16 Ureter Vrstva 1
17 Fascia diaphragmatis urogenitalis superior Vrstva 1