Dýchací pohyby plic

Ilustrace pleurální dutiny a pohybů plic při hlubokém vdechu a výdechu na frontálním řezu hrudníkem.

Název termínu Vrstva
1 Cupula pleurae Vrstva 1
2 Cor Vrstva 1
3 Facies interlobaris Vrstva 1
4 Pars mediastinalis Vrstva 1
5 Pars diaphragmatica Vrstva 1
6 Pars costalis Vrstva 1
7 Thorax Vrstva 1
8 Diaphragma Vrstva 1
9 Recessus phrenicomediastinalis Vrstva 1
10 Recessus costodiaphragmaticus Vrstva 1
11 Trachea Vrstva 1
12 Pleura visceralis; pleura pulmonalis Vrstva 1