Lingua, pohled shora

Ilustace pohledu na dorsální stranu jazyka.

Název termínu Vrstva
1 Epiglottis Vrstva 1
2 Vallecula epiglottica Vrstva 1
3 Plica glossoepiglottica mediana Vrstva 1
4 Plica glossoepiglottica lateralis Vrstva 1
5 Tonsilla lingualis Vrstva 1
6 Tonsilla palatina Vrstva 1
7 Sulcus terminalis linguae Vrstva 1
8 Papillae vallatae Vrstva 1
9 Papillae foliatae Vrstva 1
10 Papillae filiformes Vrstva 1
11 Papillae fungiformes Vrstva 1
12 Foramen caecum linguae Vrstva 1
13 Radix linguae Vrstva 1
14 Corpus linguae Vrstva 1
15 Margo linguae Vrstva 1
16 Apex linguae Vrstva 1
17 Sulcus medianus linguae Vrstva 1