Mandibula a věkové změny v úhlu ramene

Ilustrace dolní čelisti. Pohled na kost šikmo zleva zepředu. Věkové změny úhlu ramene, shora: novorozenec, dospělý jedinec a ve stáří.

Název termínu Vrstva
1 Foramen mandibulae Vrstva 1
2 Canalis mandibulae Vrstva 1
3 Juga alveolaria Vrstva 1
4 Angulus mandibulae Vrstva 1
5 Angulus mandibulae Vrstva 1
6 Angulus mandibulae Vrstva 1
7 Processus condylaris Vrstva 1
8 Fovea pterygoidea Vrstva 1
9 Processus coronoideus Vrstva 1
10 Sulcus mylohyoideus Vrstva 1
11 (Tuberositas masseterica) Vrstva 1
12 Fovea submandibularis Vrstva 1
13 Pars alveolaris Vrstva 1
14 Linea mylohyoidea Vrstva 1
15 Linea obliqua Vrstva 1
16 Foramen mentale Vrstva 1
17 Tuberculum mentale Vrstva 1
18 Protuberantia mentalis Vrstva 1
19 Caput mandibulae; condylus mandibulae Vrstva 1
20 Incisura mandibulae Vrstva 1
21 Lingula mandibulae Vrstva 1
22 Ramus mandibulae Vrstva 1
23 (Torus mandibularis) Vrstva 1
24 Basis mandibulae Vrstva 1
25 Collum mandibulae Vrstva 1
26 Corpus mandibulae Vrstva 1