Bronchialní strom, pohled zepředu

Ilustrace bronchiálního stromu při pohledu zepředu do úrovně segmentálních bronchů.

Název termínu Vrstva
1 Bronchus segmentalis basalis posterior [B X] Vrstva 1
2 Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII] Vrstva 1
3 Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX] Vrstva 1
4 Bronchus segmentalis basalis posterior [B X] Vrstva 1
5 Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX] Vrstva 1
6 Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII] Vrstva 1
7 Bronchus segmentalis basalis medialis; bronchus cardiacus [B VII] Vrstva 1
8 Bronchus segmentalis superior [B VI] Vrstva 1
9 Bronchus segmentalis superior [B VI] Vrstva 1
10 Bronchus segmentalis medialis [B V] Vrstva 1
11 Bronchus segmentalis lateralis [B IV] Vrstva 1
12 Bronchus segmentalis posterior [B II] Vrstva 1
13 Bronchus segmentalis apicalis [B I] Vrstva 1
14 Bronchus segmentalis anterior [B III] Vrstva 1
15 Bronchus segmentalis anterior [B III] Vrstva 1
16 Bronchus segmentalis apicoposterior [B I+II] Vrstva 1
17 Bronchus lingularis superior [B IV] Vrstva 1
18 Bronchus lingularis inferior [B V] Vrstva 1
19 Bronchus principalis sinister Vrstva 1
20 Bronchus principalis dexter Vrstva 1
21 Bronchus lobaris superior dexter Vrstva 1
22 Bronchus lobaris medius Vrstva 1
23 Bronchus lobaris inferior dexter Vrstva 1
24 Bronchus lobaris superior sinister Vrstva 1
25 Bronchus lobaris inferior sinister Vrstva 1
26 Bifurcatio tracheae Vrstva 1
27 Trachea Vrstva 1