Arteriální zásobení bronchů

Ilustrace cévního zásobení bronchů z rami bronchiales při pohledu na zadní stranu trachey.

Název termínu Vrstva
1 Bronchus principalis sinister Vrstva 1
2 Bronchus principalis dexter Vrstva 1
3 Arteria subclavia Vrstva 1
4 Paries membranaceus Vrstva 1
5 Arcus aortae Vrstva 1
6 Pars thoracica aortae; aorta thoracica Vrstva 1
7 Trachea Vrstva 1
8 Oesophagus Vrstva 1
9 Aa. intercostales posteriores Vrstva 1
10 Aa. intercostales posteriores Vrstva 1
11 Rr. bronchiales Vrstva 1
12 Rr. bronchiales Vrstva 1